Over de Vereniging MKB Wemeldinge

Vereniging MKB Wemeldinge

De Vereniging in zijn huidige vorm is opgericht in het jaar 1978 door de heren Jacob Dagevos en Marinus Pieterse.

De Vereniging heeft tot doel het behartigen van de materiele en immateriële belangen van de zelfstandige ondernemers en ondernemingen in het kleine en middelgrote bedrijf en beroep in Wemeldinge.
De Vereniging is een algemene organisatie, die de waarde van de levens- en maatschappij-opvattingen van haar leden erkent als basis voor de gemeenschappelijke opvattingen ter bereiking van haar doelstellingen en die de ontmoeting van deze levens- en maatschappij-opvattingen daartoe wil bevorderen.

De Vereniging staat open voor alle ondernemers in het kleine en middelgrote bedrijf in Wemeldinge die doel en grondslag onderschrijven.

Het doel van de vereniging is de behartiging van de gemeenschappelijke economische belangen van de aangesloten ondernemingen in het dorp Wemeldinge en directe omgeving mede in het licht van de samenhang met het belang van de gemeenschap in de gemeente.

De Vereniging tracht haar doel te bereiken door:

  • Het bevorderen van de samenwerking tussen de leden onderling en het coördineren van de menings- en besluitvorming ten aanzien van gemeenschappelijke problemen

  • Het (doen) organiseren van activiteiten, lezingen en/of discussies over aangelegenheden die betrekking hebben op het bedrijfsgebeuren

  • Het bevorderen van de goede verhoudingen tussen de aangesloten leden en de overheid door op te treden als vertegenwoordiger in de overlegsfeer tussen plaatselijke/regionale overheden en het bedrijven/bedrijfsleven

  • Waar mogelijk als vertegenwoordiger behulpzaam zijn bij het oplossen van problemen tussen overheid en bedrijfsleven, een en ander zolang belangen van de overige leden daarbij niet worden geschaad

  • Het aan de orde stellen van maatschappelijke en sociale vraagstukken in het bijzonder met betrekking tot het werkgebied

  • Het leggen van contacten tussen leden

  • Alle overige, wettelijke,middelen welke bevorderlijk kunnen zijn voor het door de vereniging beoogde doel

De Vereniging wordt gevormd door:

  • Leden.

Lidmaatschap:
De leden aanvaarden de statuten en reglementen van de Vereniging zodra zij lid zijn geworden.
De Vereniging kent de volgende organen:

  • De algemene ledenvergadering.
  • Het bestuur.

Bestuur:
Het bestuur bestaat uit een voorzitter plus een even aantal leden van tenminste vier personen.
De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene ledenvergadering.
De leden van het bestuur worden gekozen door de algemene ledenvergadering.
De gekozen voorzitter en de leden van het bestuur verdelen onderling de functies van vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.
De voorzitter en de leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van 4 jaar.
Het bestuur heeft de leiding van de Vereniging onder verantwoordelijkheid van de algemene ledenvergadering.

Statuten

 Statuten MKB Wemeldinge

Laatst aangepast op donderdag 18 maart 2021 20:41

Een bericht plaatsen? Vul dan het formulier hieronder in.

U kunt hier reageren op dit item..

Social Media

facebook50 50twitterbird

Inloggen

homeknop1Terug naar de vorige pagina