homeknop1Terug naar de vorige pagina

MKB Wemeldinge Nieuws

Bron: Gemeente Kapelle, afdeling Leefomgeving

De economie verandert snel. Hierdoor veranderen ook de wensen en eisen die bedrijven stellen aan hun pand en vestigingslocatie. Samen met u willen we de Bevelandse bedrijventerreinen toekomstbestendig maken. Trends op het gebied van vernieuwing en verduurzaming zoals circulariteit, energietransitie en digitalisering hebben veel impact op bedrijventerreinen. Vandaar dat bedrijventerreinen een cruciale schakel zijn in vernieuwing en innovatie van de economie op De Bevelanden.

folder gebiedsagenda 04 0

Het afgelopen jaar dachten overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en ondernemers na over de opgaven in de Zuidwestelijke Delta, met als resultaat een werkdocument Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050. In augustus en september organiseren we zes bijeenkomsten om in het gebied verder door te praten over de Gebiedsagenda. Aanmelden is niet meer mogelijk, maar de bijeenkomsten zijn wel online te volgen.

Beste ondernemers,

We moeten alert blijven en regels moeten goed worden nageleefd. Dat is de oproep die de HISWA RECRON, Horeca Nederland, Toeristisch ondernemend Zeeland en VRZ aan de Zeeuwse ondernemers doet.

De afgelopen maanden zijn er diverse maatregelen genomen om verspreiding van het corona virus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben voor iedereen in Zeeland grote gevolgen gehad, voor inwoners, bezoekers én ondernemers. De recente opleving van het virus vraagt om extra alertheid. Daarom is een gezamenlijke brief geschreven richting de Zeeuwse ondernemers, zie bijlage. 

In de brief ook een compliment over hoe ondernemers en bezoekers de regels van het RIVM naleven. Helaas is dit op sommige plaatsen nog steeds lastig. Daar waar de regels niet worden nageleefd, gaat de overheid strenger optreden. Daarom, namens alle genoemde partijen, zorg dat u zich aan de RIVM-richtlijnen houdt. Samen krijgen én houden we het virus onder controle.

Alvast hartelijk bedankt!

Bijlage:

Brief namens KHN Hiswa TOZ en VRZ 21-07-2020

De ondernemersvereniging Kapelle organiseert dit jaar weer een kerstmarkt.
Op verzoek van OVK hierbij informatie over hoe je kunt deelnemen:

 

Dit jaar willen we weer een sfeervolle kerstmarkt organiseren in de kerktuin van Kapelle.

Dit kunnen we natuurlijk niet zonder jullie hulp!

16 april waren we met een 20 ondernemers op bezoek bij Luximprint.

Bekijk hier de foto's van dit interessante en prima verzorgde bedrijvenbezoek.

Bron: PZC

WEMELDINGE - Wemeldinge krijgt een camperpark.

Nog voor Pinksteren wil Jan Kole bij zijn fruitteeltbedrijf aan de Bonzijweg zijn eigen camperpark Molenzicht openen. Daar kunnen straks 16 campers en 9 caravans terecht.

25 mei is de nieuwe AVG in werking getreden en als ondernemer dien je te zorgen dat dat ook bij jou bedrijf goed geregeld is.

We hebben op de website wat tips verzameld waarmee je een goed overzicht krijgt en makkelijker dit in je bedrijf geregeld kan krijgen.

Kijk hiervoor op https://mkbwemeldinge.nl/avg-informatie 

Verslag van de ledenvergadering van MKB Wemeldinge 2016 gehouden op 15 maart

Notulen Algemene ledenvergadering 15 maart 2016

Contact 2016

Informatie over komende contacta 2016 1,2 en 3 november die is uitgedeeld op de vergadering voor degene die deel wil nemen aan de contacta-stand van MKB Wemeldinge 2016

Informatie over deelname aan de CONTACTA 2016

We doen weer mee met de Contact 2016 met een eigen stand op De Netwerkbeurs van Zuid-West Nederland op 1,2 en 3 november. 

(Je kunt als bedrijf 1,2 of 3 dagen deelnemen door je bedrijf op onze stand op de Beurs te presenteren)

In de pdf vindt je alle informatie en een overzicht van de kosten om ook deel te nemen aan de Contacta 2016.

Wergevers Servicepunt Zeeland 

Presentatie bekijken Werkgevers servicepunt Zeeland zoals gepresenteerd door Jolanda van de Ven-Jongbloed op de ALV 

Presentatie Werkgevers servicepunt

Zomerprogramma 2016

Bekijk hier de presentatie van het Zomer Promotieteam, zoals gepresenteerd op de ALV

Presentatie Zomerprogramma 2016

BETAPROCESS WINT NORTHERN ENLIGHTENMENTZ 2015
vrijdag 18 september 2015 Dagmar Aarts

Betaprocess van het bedrijf Dutch Sustainable Development heeft de Northern Enlightenmentz 2015 gewonnen. Dit is vandaag bekend gemaakt tijdens het congres EemsDeltavisie.

Enlightenmentz zijn lichtende voorbeelden voor een duurzame toekomst. De Northern Enlightenmentz zijn in het leven geroepen om de industrie in de noordelijke provincies te inspireren bij het toepassen van hoopgevende innovaties. De andere finalisten waren Omega Green en de Bio Product Processor van TCEgo Four. 
Van suikerbiet naar grondstof 
De Betaprocess-technologie maakt het mogelijk om een suikerbiet in zijn geheel te verwerken en om te zetten in brandstoffen of grondstoffen voor de chemische industrie. Installaties op basis van Betaprocess kunnen mogelijk in de toekomst op het boerenerf terecht komen waar ze de eerste chemische processtappen kunnen uitvoeren. Met een decentrale aanpak kan veel transport worden vermeden. In een eerste stap kan al 75 procent van het totaal aan water uit de bieten worden gehaald. Grote agrarische bedrijven of groepjes van boeren kunnen straks zo'n installatie bedrijven. 
 
Gamechanger
De winnaar van de Northern Enlightenmentz is gekozen door een jury (die kon 60 punten verdelen), internetstemmers (20 punten) en bezoekers van EemsDeltavisie (20 punten). De jury ziet een groot potentieel voor het uit elkaar halen van biomassa om deze zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Biomassa wordt op deze manier beschikbaar voor bijvoorbeeld bio-ethanol, maar kan ook worden gebruikt als grondstof voor de chemie. 'Deze techniek is breed toepasbaar en bij uitstek geschikt voor de regio Noord-Nederland. Het zou een gamechanger kunnen zijn', aldus de jury. 
De jury van de Northern Enlightenmentz 2015 bestond uit Cor Zijderveld (voorzitter SBE), Roelf Venhuizen (Veiligheid Voorop/Profion), Jeoffrey van den Berg (Flowid), Niels Schenk (Bio-BTX) en Wim Raaijen (hoofdredacteur Duurzaam Geproduceerd). 

Deze website

Inloglink

Bedrijven Updates

Wegwijs in Wemeldinge

wegwijs wemeldinge2019

Bewaren

Social Media

facebook50 50twitterbird