homeknop1Terug naar de vorige pagina

Beste ondernemers van Wemeldinge,

2020 is ten einde. Een jaar dat niemand gaat vergeten.
Een jaar waarin heel veel ondernemers alle zeilen hebben moeten bijzetten en waarin zakelijke creativiteit noodzakelijk was.
Wij hopen dat jullie allemaal met vertrouwen aan 2021 zijn begonnen.
Inmiddels hebben wij de vergaderingen en bijeenkomsten vanuit het bestuur van MKB Wemeldinge voor het nieuwe jaar gepland.
Natuurlijk hopen wij ook dat COVID-19 snel onder controle is en dat de beperkende maatregelen steeds minder worden, zodat we weer gezamenlijke activiteiten en bijeenkomsten kunnen organiseren.
Onze traditionele nieuwjaarsreceptie kan helaas nog geen doorgang vinden. Juist die bijeenkomst, in samenwerking met een jaarlijks wisselend plaatselijk horeca-bedrijf, heeft volgens ons een goede verbindende werking.
Om het nieuwe jaar toch 'gezamenlijk' in de bekende stijl af te trappen willen wij jullie bij deze een voucher aanbieden voor een (afhaal)rnaaltijd bij één van onze plaatselijke horeca-bedrijven.
De voucher heeft een waarde van € 25 en is in te leveren t/m 14 februari 2021 bij de onderstaande bedrijven:
  • Iets Anders
  • Eeterij Juno
  • Frietwerk
  • Restaurant De Oude sluis
  • Bobby's Cafe restaurant
  • Schoudee
  • Smits Hotel Eetcafe
  • Casco Eten & drinken
Wij wensen jullie een succesvol en gezond 2021!
Bestuur MKB Wemeldinge

Hierbij willen we jullie attenderen op de nieuwe editie van de coronamonitor Zeeland.

De monitor is te vinden op de website: https://corona.zeeland.nl

Bron: Gemeente Kapelle, afdeling Leefomgeving

De economie verandert snel. Hierdoor veranderen ook de wensen en eisen die bedrijven stellen aan hun pand en vestigingslocatie. Samen met u willen we de Bevelandse bedrijventerreinen toekomstbestendig maken. Trends op het gebied van vernieuwing en verduurzaming zoals circulariteit, energietransitie en digitalisering hebben veel impact op bedrijventerreinen. Vandaar dat bedrijventerreinen een cruciale schakel zijn in vernieuwing en innovatie van de economie op De Bevelanden.

folder gebiedsagenda 04 0

Het afgelopen jaar dachten overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en ondernemers na over de opgaven in de Zuidwestelijke Delta, met als resultaat een werkdocument Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050. In augustus en september organiseren we zes bijeenkomsten om in het gebied verder door te praten over de Gebiedsagenda. Aanmelden is niet meer mogelijk, maar de bijeenkomsten zijn wel online te volgen.

Beste ondernemers,

We moeten alert blijven en regels moeten goed worden nageleefd. Dat is de oproep die de HISWA RECRON, Horeca Nederland, Toeristisch ondernemend Zeeland en VRZ aan de Zeeuwse ondernemers doet.

De afgelopen maanden zijn er diverse maatregelen genomen om verspreiding van het corona virus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben voor iedereen in Zeeland grote gevolgen gehad, voor inwoners, bezoekers én ondernemers. De recente opleving van het virus vraagt om extra alertheid. Daarom is een gezamenlijke brief geschreven richting de Zeeuwse ondernemers, zie bijlage. 

In de brief ook een compliment over hoe ondernemers en bezoekers de regels van het RIVM naleven. Helaas is dit op sommige plaatsen nog steeds lastig. Daar waar de regels niet worden nageleefd, gaat de overheid strenger optreden. Daarom, namens alle genoemde partijen, zorg dat u zich aan de RIVM-richtlijnen houdt. Samen krijgen én houden we het virus onder controle.

Alvast hartelijk bedankt!

Bijlage:

Brief namens KHN Hiswa TOZ en VRZ 21-07-2020

De ondernemersvereniging Kapelle organiseert dit jaar weer een kerstmarkt.
Op verzoek van OVK hierbij informatie over hoe je kunt deelnemen:

 

Dit jaar willen we weer een sfeervolle kerstmarkt organiseren in de kerktuin van Kapelle.

Dit kunnen we natuurlijk niet zonder jullie hulp!

16 april waren we met een 20 ondernemers op bezoek bij Luximprint.

Bekijk hier de foto's van dit interessante en prima verzorgde bedrijvenbezoek.

Bron: PZC

WEMELDINGE - Wemeldinge krijgt een camperpark.

Nog voor Pinksteren wil Jan Kole bij zijn fruitteeltbedrijf aan de Bonzijweg zijn eigen camperpark Molenzicht openen. Daar kunnen straks 16 campers en 9 caravans terecht.

25 mei is de nieuwe AVG in werking getreden en als ondernemer dien je te zorgen dat dat ook bij jou bedrijf goed geregeld is.

We hebben op de website wat tips verzameld waarmee je een goed overzicht krijgt en makkelijker dit in je bedrijf geregeld kan krijgen.

Kijk hiervoor op https://mkbwemeldinge.nl/avg-informatie 

Deze website

Inloglink

Bedrijven Updates

Wegwijs in Wemeldinge

wegwijs wemeldinge2019

Bewaren

Social Media

facebook50 50twitterbird